PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Cena v bodoch: 1890 point
Zákaznícke body: 1 point
85 položka/y
ENPSP

1,890.00

Dodávateľ:

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?

Vyriešte Váš problém hneď a rýchlo tu a teraz.

Objednajte si tu a teraz naše služby.


+

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

INFO

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán), Vytyčovacie výkresy, Stavebné výkresy stavby, Statické posúdenie stavby, návrh úpravy okolia stavby, umiestnenie strojov a zariadení, projekt organizácie výstavby a iné správy a posudky.

Dobre vedieť