Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Položkový rozpočet a Výkaz výmer

Položkový rozpočet

V prípade, že stavbu nebudete financovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou.

Pri objednávke PROJEKTU dostanete položkový rozpočet.

Výkaz výmer rodinného domu

V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám objednať výkaz výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných firiem rovnaké podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie.

Pri objednávke PROJEKTU dostanete výkaz výmer.

*)Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou firmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie, individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je spracovaný na časť architektúry a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých profesií. Položkový rozpočet je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Jednotlivé profesie sú ocenené aproximatívne.