Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Individuálny projekt

Máte jasnú predstavu o svojom rodinnom dome a v katalógu ste nenašli nič podobné? V takom prípade Vám môžeme vypracovať individuálny projekt rodinného domu podľa Vašich požiadaviek.

Vypracovanie individuálneho projektu má 2 štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie a vypracovanie projektu stavby. Celý tento proces trvá 2 – 4 mesiacov a závisí od spolupráce s investorom ako aj od momentálnych projekčných kapacít v našej spoločnosti.

Je potrebné poznamenať, že cena individuálneho projektu závisí od rozpočtových nákladov a môže byť niekoľkokrát vyššia ako cena typového katalógového projektu domu. Pre celkovú náročnosť spracovania individuálneho projektu doporučujeme dohodnúť si osobné stretnutie s projekciou našej spoločnosti na e-mailovej adrese: info.sk@engisupport.com.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Doplnkovými službami ponúkame doplňujúce riešenie individuálnych požiadaviek na projektovú dokumentáciu či zo strany investora alebo stavebného úradu. Služby ktoré ponúkame:

- GEOMETRICKÉ ZAMERANIE POZEMKU [POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A GEOMETRICKÉ PLÁNY]

Geometrický plán a vytyčovanie hraníc stavebných pozemkov

Geometrický plán je podkladom na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Dodáva sa v troch vyhotoveniach, autorizačne a úradne overených.

Príklady geometrických plánov:

- oddelenie pozemkov (výstavba)

- obnovenie hranice pôvodnej parcely (podklad pre reštitučné účely, vysporiadanie vlastníckych práv, dedičstva)

- rozdelenie nehnuteľnosti

- zameranie novostavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

- úpravu hranice medzi pozemkami

- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

- zameranie rozostavanej stavby (získanie úveru)

- zameranie stavby na cudzích pozemkoch

- oddelenie druhov pozemkov

- vecné bremeno (právo prechodu, prejazdu ,uloženia inžinierskych sietí)

- vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného fondu

- zlúčenie parciel

Vytyčovanie hranice stavebného pozemku je geodetický výkon pre vyznačenie nových alebo pôvodných hraníc v prírode. Vytyčované hranice sa stabilizujú hraničnými kameňmi, plastovými značkami, oceľovými rúrkami, kolíkmi, oceľovými klincami a pod. Pri pochôdzke v teréne dodá firma k vytýčeniu vytyčovací výkres (náčrt) a vytyčovací protokol.

Zašlite nám dopyt

Ohľadne otázok k Doplnkovým službám a cenovej ponuke kontaktujte : info.sk@engisupport.com