Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Typová projektová dokumentácia

OBSAH KATALÓGOVÉHO PROJEKTU DOMU

TYPOVÝ PROJEKT

Projekt obsahuje:

Realizačný projekt 3paré

Projekt pre stavebné povolenie 5paré

Výkaz výmer

Položkový rozpočet

Podpora pri príprave stavby

PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje:

Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny, rekapituláciu rozpočtu. Súčasťou projektu Architektúry je aj PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, ktorý obsahuje technickú správu a výkresy,

PROJEKT STATIKY obsahuje:

Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu,

PROJEKT KÚRENIA obsahuje:

Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt vykurovania je urobený alternatívne – na plynový, alebo elektrický zdroj (viď. objednávka),

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:

Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu,

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje:

Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača – alternatívne na plynové, alebo elektrické vykurovanie, bleskozvod a výkaz materiálu.

PROJET ŽUMPY:

V prípade, že rodinný dom nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu, môžete si objednať PROJEKT ŽUMPY.

PROJEKT GARÁŽE:

Tak isto v prípade, že rodinný dom neobsahuje vstavanú, alebo pristavanú garáž, môžete si objednať PROJEKT SAMOSTATNE STOJACEJ GARÁŽE, alebo DVOJGARÁŽE.

Katalógový projekt domu pre veľkú individualitu stavebných pozemkov a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete. Tento výkres Vám vyhotovíme individuálne.

ZMENY hotových projektov je vo vlastnom záujme potrebné s nami konzultovať, požadované zmeny projektu je po predchádzajúcej konzultácii potrebné uviesť pri objednávaní projektu. Zmeny projektov sú prípustné len s písomným súhlasom našej spoločnosti.

Všetky projekty domov dodávame aj ako ZRKADLOVÉ OBRAZY.