Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Zrkadlový projekt

PROJEKT DOMU V ZRKADLOVOM OBRAZE

Zrkadlový obraz - v našej spoločnosti si môžete všetky projekty domov objednať ako zrkadlový obraz (túto skutočnosť je nutné vyznačiť v objednávke), pokiaľ Vám pôvodné riešenie nevyhovuje z hľadiska zlej orientácie na svetové strany, alebo pôvodné natočenie Vám nevyhovuje z hľadiska susedných stavieb. V našej spoločnosti projekt v zrkadlovom obraze nedostanete len ako pôvodný projekt opečiatkovaný pečiatkou „Zrkadlový obraz“ , ale dostanete kompletnú prekreslenú dokumentáciu v zrkadlovom obraze, vrátane všetkých profesií! Projekt v zrkadlovom obraze dodávame za rovnakú cenu ako projekt pôvodný.