Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Projektová štúdia

V prípade, že potrebujete získať ďalšie doplňujúce údaje pre výber rodinného domu ešte pred zakúpením projektovej dokumentácie, môžete si objednať tzv. "Projektovú štúdiu".

Projektová štúdia obsahuje:

1)

Iniciále stavebníka

Miesto výstavby

2)

sprievodnú a technickú správu

výkresy jednotlivých podlaží v mierke

pohľady rodinného domu v mierke

podklady pre správne vypracovanie situačného plánu

pôdorys v mierke s vyústením inžinierskych sietí z domu,

nároky na el. energiu, vodu, ročnú spotrebu plynu, aproximatívny rozpočet, vzorovú situáciu osadenia rodinného domu na pozemok a pod.

Projektová štúdia šetrí Váš čas, môžete ju využiť na vypracovanie situácie osadenia rodinného domu a na vybavenie územného rozhodnutia ( v prípade, že na samostatnom územnom rozhodnutí stavebný úrad trvá). V prípade, že podávate žiadosť na spojené územné a stavebné konanie, stavebný úrad bude od Vás požadovať kompletnú projektovú dokumentáciu.

Projektovú štúdiu je možné si objednať a zakúpiť aj samostatne (nie je viazaná na kúpu katalógového projektu RD).

Projektovú štúdiu je možné zakúpiť priamo na našej webstránke.prípadne dne si objednať "na dobierku" vyplnením on-line kontaktného formulára na našej internetovej stránke, ale aj e-mailom alebo telefonicky.

Cena projektovej štúdie pre jeden typ rodinného domu predstavuje 120€ s DPH.

Pri objednávke do 2 pracovných dní od zaregistrovania platby v našej banke alebo po podanie pošte na prepravu.