Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

GDPR

Všetky osobné údaje kupujúcich sú uchované v súlade s platnými zákonmi pre SR, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov ďalej len GDPR.

Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:

meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)

voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

katastrálne územie a parcelné číslo pozemku Kupujúceho

ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná.

Checkout: Objednávka:Spracovanie osobných údajov

Súhlasím s poskytnutím mojich osobných dát <u>spracovaných nasledovne.</u>

My ([firma]) posielame emaily súvisiace s vašim účtom (napríklad upozornenia o stave objednávky, emaily s obnovení m hesla a iné) na poskytnutú emailovú adresu. Z tohto dôvodu potrebujeme uchovávať vašu emailovú adresu, kým ostanete naším klientom.</p> <p>Tieto informácie používame v sekcii fakturácie/zasielania môžeme ich poslať poskytovateľovi platieb na:</p> <ul> <li>Určte spôsob dopravy a platby pre vašu polohu. </li> <li>Dokončite spôsob platby alebo dodania prostredníctvom poskytovateľa, ktorého si vyberiete pri odoslaní objednávky.</li> </ul> <p>Niektorí naši zamestnanci alebo predajcovia, ktorí používajú svoj administratívny panel, môžu mať prístup k vašim údajom. Vážime si vaše súkromie, takže prístup k vašim údajom je poskytovaný len na prevádzkové účely nášho obchodu. Napríklad, dodávateľ dostane vaše údaje len v prípade uspokojenia vašej objednávky.</p> <p>Ak sa rozhodnete, že už nechcete naďalej využívať služby nášho obchodu a chcete, aby vaše údaje boli odstránené z našej databázy, (alebo ak by ste chceli získať všetky vaše údaje spojené s vašim účtom, ktoré máme), pošlite nám email na[email].</p> <p>Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p>

Pokladňa: aktualizácia profilov

Súhlasím s poskytnutím mojich osobných dát <u>spracovaných nasledovne.</u>

My ([firma]) posielame emaily súvisiace s vašim účtom (napríklad upozornenia o stave objednávky, emaily s obnovení m hesla a iné) na poskytnutú emailovú adresu. Z tohto dôvodu potrebujeme uchovávať vašu emailovú adresu, kým ostanete naším klientom.</p> <p>Tieto informácie používame v sekcii fakturácie/zasielania môžeme ich poslať poskytovateľovi platieb na:</p> <ul> <li>Určte spôsob dopravy a platby pre vašu polohu.. </li> <li>Dokončite spôsob platby alebo dodania prostredníctvom poskytovateľa, ktorého si vyberiete pri odoslaní objednávky.</li> </ul> <p>Niektorí naši zamestnanci alebo predajcovia, ktorí používajú svoj administratívny panel, môžu mať prístup k vašim údajom. Vážime si vaše súkromie, takže prístup k vašim údajom je poskytovaný len na prevádzkové účely nášho obchodu. Napríklad, dodávateľ dostane vaše údaje len v prípade uspokojenia vašej objednávky.</p> <p>Ak sa rozhodnete, že už nechcete naďalej využívať služby nášho obchodu a chcete, aby vaše údaje boli odstránené z našej databázy, (alebo, ak by ste chceli získať všetky vaše údaje spojené s vašim účtom, ktoré máme), pošlite nám email na[email].</p> <p>Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p>

Zákazník: registrácia

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov <u>nasledovne.</u>

<p>Emailové adresy odlišujú od seba zákazníkov. Prihlásite sa do obchodu pomocou emailovej adresy a hesla, ktoré tu zadáte.</p> <p>My ([spoločnosť]) taktiež posielame emaily súvisiace s vašim účtom (napríklad upozornenia súvisiace so stavom vašej objednávky, emaily na obnovenie hesla a iné) na vami poskytnutú emailovú adresu. Z tohto dôvodu musíme vašu emailovú adresu uložiť, kým ostávate naším klientom.</p> <p>c.</p> <p> Niektorí naši zamestnanci alebo predajcovia, ktorí používajú svoj administratívny panel, môžu mať prístup k vašim údajom. Vážime si vaše súkromie, takže prístup k vašim údajom je poskytovaný len na prevádzkové účely nášho obchodu. Napríklad, dodávateľ dostane vaše údaje len v prípade uspokojenia vašej objednávky.</p> <p> Ak sa rozhodnete, že už nechcete naďalej využívať služby nášho obchodu a chcete, aby vaše údaje boli odstránené z našej databázy, (alebo ak by ste chceli získať všetky vaše údaje spojené s vašim účtom, ktoré máme), pošlite nám email na[email].</ [email].</p> <p> Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p>

Profily: update

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov <u>nasledovne.</u>

<p>Emailové adresy odlišujú od seba zákazníkov. Prihlásite sa do obchodu pomocou emailovej adresy a hesla, ktoré tu zadáte.</p> <p>My ([spoločnosť]) taktiež posielame emaily súvisiace s vašim účtom (napríklad upozornenia súvisiace so stavom vašej objednávky, emaily na obnovenie hesla a iné) na vami poskytnutú emailovú adresu. Z tohto dôvodu musíme vašu emailovú adresu uložiť, kým ostávate naším klientom.</p> <p Ďalšie polia profilu, ktoré môžu ale nemusia byť na tejto stránke, sú uložené vedľa vašej e-mailovej adresy. Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali, ak to bude potrebné.</p> <p>Tieto informácie používame v sekcii fakturácia/ zasielanie a môžeme ich poslať poskytovateľovi platieb:</p> <ul> <li>Určite spôsob dopravy a platby pre vašu polohu.</li> <li>Dokončite proces platby albo dodania tovaru prostredníctvom poskytovateľa, ktorého si vyberiete pri odoslaní objednávky. </li> </ul> <p>Niektorí zamestnanci alebo obchodníci môžu mať prístup k vašim údajom. Ceníme si vaše súkromie a preto využívame tieto dáta len na prevádzkovanie nášho obchodu. Napríklad, dodávateľ dostane vaše dáta len v to prípade, aby uspokojil vašu objednávku. </p> <p>Ak sa rozhodnete naše služby už viac nevyužívať a chcete, aby sme vymazali vaše dáta (alebo ak chcete získa všetky vaše osobné údaje spojené s vašim účtom, ktoré máme), prosím, napíšte nám email na túto adresu [email].</p> <p>

Produkty: Prihlásenie sa na odber

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov <u>nasledovne</u> a chcem sa prihlásiť na odber noviniek:

<p>Keď sa registrujete na odber konkrétneho buletínu s novinkami, my ([spoločnosť)] pridáme vašu emailovú adresu do príslušného zoznamu. Tento zoznam nám umožňuje kontaktovať vás emailom, ktorý sa týka tejto témy.</p> <p>Vašu emailovú adresu môžete kedykoľvek odstrániť z nášho zoznamu. Je niekoľko možností ako to urobiť :</p><ul> <li>Ak ste zaregistrovaný, jednoducho sa len odhlásite z odoberania noviniek v nastaveniach vo vašom profile a odhlásite sa.</li> <li>Použite odkaz „Zrušiť odber“ v našich spravodajcoch, ktoré dostanete.</li> <li>Pošlite email na [email].</li> </ul> <p>Môžeme použiť emailovú službu tretej strany (MailChimp a/alebo Mad Mimi) na odosielanie noviniek. Niektorí naši zamestnanci si môžu prezerať adresár emailov. Týmto spôsobom budú môcť odstrániť vašu emailovú adresu z adresára, ak o to požiadate. </p> <p>Upozorňujeme, že emailové adresáre sú navzájom nezávislé, ak sa rozhodnete neprijímať naše buletíny, musíte sa odhlásiť zo všetkých zoznamov. Aj keď to urobíte, budete stále dostávať emaily súvisiace s účtom ( napríklad upozornenia o stave vašej objednávky, emaily na obnovenie hesla a pod.) Je to to dôležité na prevádzkovanie internetového obchodu. <p> Ak sa rozhodnete, že už nechcete naďalej využívať služby nášho obchodu a chcete, aby vaše údaje boli odstránené z našej databázy, (alebo ak by ste chceli získať všetky vaše údaje spojené s vašim účtom, ktoré máme), pošlite nám email na[email].</ [email].</p> <p> Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p>

Žadosť o telefonát: formulár žiadosti

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov <u>nasledovne.</u>

<p>My ([spoločnosť])používame tu vami poskytnuté dáta na základe vašej žiadosti o telefonát týkajúci sa vašej objednávky. Tieto dáta ostávajú v našom systéme a budú viditeľné pre našich zamestnancov, (alebo elevantných obchodníkov), až kým nezrušíte túto možnosť. Ak si budete želať odstrániť vaše dáta, pošlite nám email na [email].</p> <p> Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p>

Diskusia: nová recenzia

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov <u>nasledovne.</u>

<p>Vaše meno sa zobrazí vedľa vašej recenzie alebo komentára, ktoré bude viditeľné pre všetkých. My ([spoločnosť]) taktiež uložíme vašu IP adresu ako bezpečnostné opatrenie, avšak tá bude viditeľná len pre našich zamestnancov. Zostane v našom systéme až kým, nepožiadate o jej zrušenie. Ak chcete, aby vaše osobné údaje boli odstránené, pošlite nám email na adresu [email].</p> <p> Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov, sme povinný vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje. </p> <p>