MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

Cena v bodoch: 350 point
Zákaznícke body: 1 point
92 položka/y
ENUP1

350.00

Dodávateľ:

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?

Vyriešte Váš problém hneď a rýchlo tu a teraz.

Objednajte si tu a teraz naše služby.


+

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

INFO

Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže vzdialenosť medzi domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.

Dobre vedieť