Vystavba domy

Pri prvej myšlienke na "svoj" dom si často nevieme predstaviť, čo všetko výstavba obnáša. Postupne zistíme, že domy na kľúč, alebo výstavba od skutočných profesionálov by nám ušetrila množstvo času a hlavne nervov.

Veľa ľudí sa snaží šetriť svojpomocnou výstavbou z dostupnejších materiálov, kde nerátajú s cenou svojho volného času a nekalkulujú často vzniknuté neskoršie náklady spojené s neodbornou montážou a s nevhodne zvoleným stavebným materiálom. Avšak naše domy na kľúč je tiež možné prispôsobiť svojím predstavám a rozpočtu. Tím EngiSupport neponúka domy na cenu, ale skutočne kvalitné, poctivo naprojektované domy na kľúč. Poradíme a pomôžeme Vám od prvej myšlienky na dom až po jeho odomknutie.

Komplexné architektonické a inžinierske služby
Energetické certifikáty
Poradenstvo
Financovanie


I. stupeň vyhotovenia

HOLOSTAVBA – EXTERIÉR AJ INTERIÉR

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové keramické steny.

2.Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty.

3.Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty .

4.Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc.

5.Strecha – nosná konštrukcia

- pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

- pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

- drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

- strešný plášť – s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nieje súčasťou holostavby)

- v štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru

6.Elektroinštalácia

Trubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch (jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy).

II. stupeň vyhotovenia

EXTERIÉR NA KĽÚČ A INTERIÉR AKO HOLOSTAVBA

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové keramické steny.

Svetlá výška miestnosti domu je pre prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po podhľad.

2.Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty.

3.Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty.

4.Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc.

V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodou svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v sučinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvody v plávajúcej základovej doske.

5.Strecha – nosná konštrukcia

- pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

- pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

- drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

- strešný plášť – s latovaním a fóliou

- ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná), typ škridplech, farebné prevedenie červenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, lesklé prevedenie

- klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55 mm

6.Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavrenia.

7.Výplňové konštrukcie - Okná

Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u =1 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo-západ a severo-východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u =0,7 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štulp) sú plastové biele, použitý je 7-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo-sklopné kovanie).

Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.

8.Izolácie

- proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok

- obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou.

9.Elektroinštalácia

Trubky a krabice, ako predpríprava pre rozvody elektro, sú zabudované v stenových prefabrikátoch (jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy).

10.Povrchové úpravy

V časti interiéru – podklad pre pucované vápenno cementové stierky(samotná stierka je v stupni dodania číslo III).

V časti exteriéru – minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch

III. stupeň vyhotovenia

DOM NA KĽÚČ – štádium pristúpenia ku kolaudácii

Neobsahuje dodávky konečných podlahových vrstiev, kuchynskej linky, svietidiel a interiérových dverí

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové keramické steny-

Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po podhľad.

2.Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty.

3.Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty.

4.Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodou svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v sučinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvody v plávajúcej základovej doske.

5.Strecha – nosná konštrukcia

- pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

- pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

- drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

- strešný plášť – s latovaním a fóliou

- ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná), typ škridplech, farebné prevedenie červenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, lesklé prevedenie

- klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55 mm

- bleskozvod (vrátane revíznej správy)

6.Povrchové úpravy

V časti interiéru – biele, pucované vápenné stierky.

Úprava stropu I NP pre dvojpodlažné domy – hladké, biele, pucované vápenné stierky.

Úprava stropu bungalov II NP dvojpodlažného domu - sadrokartónový podhľad, vrátane vývodov osvetlenia.

V časti exteriéru – minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.

7.Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavrenia.

8.Výplňové konštrukcie - Okná

Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u =1 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo-západ a severo-východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u =0,7 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štulp) sú plastové biele, použitý je 7-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo-sklopné kovanie).

Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.

9.Izolácie

- proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok

- obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou.

- zateplenie strechy 350 mm + 50 mm minerálna vlna (ORSIL, iné)

10.Elektroinštalácia

Silnoprúdová inštalácia

Vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch. Jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy. Vypínače a zásuvky plastové, biely štandard, výrobca Legrand (alt. iné).

Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdová inštalácia vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch- jeden prívod TV a jeden prívod pre internet. Osvetľovacie telesá nie sú súčasťou štandardného vyhotovenia.

11.Vykurovanie

Prevedie sa prostredníctvom vykurovacích elektrických konvektorov. V prípade požiadavky alternatívne ústredným kúrením ktoré je dimenzované na teplotu 20 °C podľa tepelných strát.

12.Schodisko (okrem bungalovu)

Schodisko je oceľové, stupnice schodišťa z dreva, zábradlie je drevené a nosná konštrukcia kovová.

13.Vybavenie sanitárnych a hygienických priestorov

V rámci štandardu je jeden rodinný dom dodávaný s touto výbavou zariaďovacích predmetov:

- umývadlo keramické, biele - 1ks

- záchodová misa kombi biela (vrátane sedátka) so spodným vývodom - 1ks

- výtoková batéria umývadlová - 1ks

- akrylátová vaňa, biela - 1ks

- vaňová batéria so sprchou (chromovaná, páková) - 1ks

- elektrický ohrievač vody (80L do 100m2 zastavanej plochy, 120L nad 100m2 zastavavanej plochy) - 1ks

- rozvod teplej vody je realizovaný bez cirkulácie

14.Povrchové úpravy pre podlahové konštrukcie

Podklad pre podlahové krytiny (keramické dlažby, drevené plávajúce podlahy, laminátové, PVC povlaky ...).

Kúpeľňa a WC je vybavená keramic. dlaždicami a obkladačkami do výšky 1,60 m.

Pri oceľových schodiskách nášľapné stupne a madlá z reziva opatrené náterom lazúrovacími lakmi.

15.Maľby a nátery:

V časti interiéru - ukončené farbou samotnej povrchovej úpravy - stierky, bez maliarskeho náteru

V časti exteriéru – jemný farebný maliarsky odtieň v jednoduchej štruktúre s použitím dvoch farebných odtieňov.