Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Akcia Rodinné domy - ZADARMO

Získajte s nami množstvo výhod a nestrácajte čas.

1. Projekt - ZDARMA

Výber z množstva projektových riešení rodinných domov

Našim klientom ponúkame pri výstavbe cez nás ZDARMA na výber z množstva projektových riešení s možnosťou úpravy každého projektu na mieru, prípadne vám vypracujeme individuálny projekt podľa vašich predstáv. Všetky domy ENGISUPPORT sú v štandarde ako domy s veľmi nízkymi energetickými nárokmi. V prípade záujmu vieme ponúknuť aj rodinný dom v prevedení pasívneho domu. Naši projektanti vám pri výbere, návrhu domu, alebo technológie ochotne poradia.

viac informacii TU.

2. Stavebné povolenia - ZDARMA

Všetko potrebné zabezpečíme za vás

Absolvujeme tento zdĺhavý proces za vás. Pre stavebné povolenie je potrebné získať niekoľko kladných vyjadrení od orgánov štátnej správy. V rámci výstavby našich rodinných domov zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie stavebného konania až po vydanie stavebného povolenia.

3. Financovanie

Výhodné programy s komplexným financovaním

Poradíme vám, kde získate najviac finančných prostriedkov a aj to, kde získate najlepšie podmienky hypotekárneho úveru. Vždy zastupujeme vaše záujmy, pretože vy ste náš klient a nie klient banky!

viac informacii TU.

4. Výstavba

Výstavba domu na kľúč šitá na mieru

Komfort a kvalita bez kompromisov. Výbava ENGISUPPORT s nadštandardne riešenými technickými detailami so zameraním na kvalitu a trvácnosť rodinného domu. Nízkoenergetické domy so zníženými prevádzkovými nákladmi, s použitím najkvalitnejších, moderných materiálov od renomovaných výrobcov.

viac informacii TU.

5. Kolaudácia - ZDARMA

Naša súčinnosť pri kolaudácií domu na kľúč

Pri výstavbe domu na kľúč pre klientov ponúkame súčinnosť pri kolaudácii. V rámci našich komplexných služieb pre zahájenie kolaudačného konania Vám zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady súvisiace s našou výstavbou domu na kľúč a následne sa ho súčinne zúčastníme až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Čo potrebujete ku kolaudácii?:

Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby

Súhlas na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (kotol, krb)

Povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok

Kópiu stavebného denníka, ktorý sme viedli počas výstavby.

Spracovanie výkresov zmien počas výstavby, príp. projektu skutočného vyhotovenia stavby

Zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby

Revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií

Kolaudácia je proces, ktorým sa rodinný dom po dokončení oficiálne uvedie „do života“. Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po “Kolaudačnom rozhodnutí”, ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.Po začatí kolaudačného konania, kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Po potvrdení všetkých skutočností, a pokiaľ sa nezistia väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie.